Implantat

Här på kliniken arbetar vi med 2 av de världsledande implantatsystemen, Nobel Biocare och Astra. Dessa implantatsystem håller en mycket hög kvalité och är vetenskapligt dokumenterade. Här på kliniken arbetar vi med 2 av de världsledande implantatsystemen, Nobel Biocare och Astra. Dessa implantatsystem håller en mycket hög kvalité och är vetenskapligt dokumenterade. 

Lyckandefrekvensen ligger mellan 95% och 98%. Implantatbehandlingen är accepterad av försäkringskassan som då ersätter en del av kostnaden. Samma garantiregler gäller för implantat som för annan tandvård.

Hur går det till?

  1. Först görs en undersökning med röntgen för att se om det finns tillräckligt med ben kvar att sätta implantat i.
  2. Därefter görs en hälsodeklaration för att säkerställa att inga medicinska hinder föreligger.
  3. Vid nästa besök ska operationen planeras. Detta görs i samråd med en specialist i käkkirurgi.
  4. Slutligen opereras fixturer in i benet. Dessa är i metall och fungerar som rötter åt de nya tänderna. Efter operationen behöver benet och mjukvävnaden läka i 2-6 månader.
  5. När läkningsprocessen är klar kan de nya tänderna sättas fast i fixturerna.

Nya tänder
Implantat har de senaste 20 åren givit hundratusentals människor över hela världen nya fastsittande tänder.

Implantat opereras helt smärtfritt in under lokalbedövning och fungerar sedan som en eller flera nya tandrötter. På implantatet (fixturen) kan tandläkaren fästa tänder. Patienten saknade en framtand som ersattes med ett implantat.

På vänster bild ser man en keramisk förlängning (en s k distans) från implantatet (fixturen) som den färdiga tandkronan fäster till (höger bild).

  

En tand saknas (1). En kombination av tandreglering och ett implantat gav patienten ett bättre och mer naturligt utseende. Fallet är färdigbehandlat efter tandställning och ett implantat (2) (man kan skönja ett något mörkare tandkött runt implantatet i detta fallet).

  

En tandlucka kan ofta ersättas med ett implantat (3). Egna tänder kan då lämnas orörda. Ett alternativ till implantat kan vara en bro. Bron måste kunna stödja sig på andra tänder vilket innebär att de behöver slipas ner (4).

Din privattandläkare vet mer om dina möjligheter att få  implantat.