Munnen

Hos människan är munnen medlet att tala med, att uttrycka kärlek med, lycka, glädje, vrede, dåligt humör eller sorg. Den utgör den primära kärlekskontakten och förutsättning för att kunna tillgodogöra sig föda – den är av initial betydelse för vår fortplantning och överlevnad.

Munnen i sin helhet är en betydande och förunderlig del av vår anatomi, våra känslor, vårt liv – den är centrum för vår existens. När ett djur förlorar sina tänder kan det inte överleva om det inte blir omhändertaget – dess överlevnad är tidsbestämd. Munnen förtjänar den största omsorg den kan få vid varje tidpunkt. Var som helst och när som helst kan den ge ett första och bestående intryck av ett friskare, lyckligare och attraktivare liv och utseende.

Vi är medlemmar i:

Logga för Privat Tandläkarna
Symbol för medlem av tandläkarförbundet