Ersätta tänder

Även om vi idag kan göra mycket för att rädda skadade tänder händer det att tänder går förlorade. Förr var tandlöshet eller en avtagbar protes enda alternativen. Idag finns fler alternativ! 

Om en tandlucka inte påverkar utseendet negativ behöver man inte alltid ersätta den. Tandläkaren bedömer tillsammans med patienten om det uppstår obalans i bettet, p g a en eller flera tandluckor, som bör åtgärdas. Förstahandsalternativet idag för att ersätta en tand är broprotetik eller implantat.

I vissa fall kan en partialprotes vara ett bra alternativ. Med denna kan man till en lägre kostnad ersätta flera tänder.

   

En avtagbar protes som i detta fall ersätter fyra framtänder och tre kindtänder. Höger bild i vy mot gommen.

Många klarar sig mycket bra med protes. Partialprotesen sitter fastklämd (i exemplet ovan med små fjädrande klamrar) och tas vanligen bara ut vid rengöring (man behöver inte sova med den om man inte vill). Man försöker så långt det är möjligt att dölja metalldelar och vanligtvis ger det patienten fast sittande tänder och ett naturligt utseende.