Laga tänder

Det är inte så längesedan skadade tänder medförde tandluckor. En avtagbar protes var för de flesta det enda alternativet.

Olika alternativ
Idag finns det flera olika alternativ bl a beroende på skadans storlek och patientens val av kvalitetsnivå. De vanligaste materialen är komposit, guld, titan och keramer.

 

Hål av varierande storlek kräver olika typer av lagningar. De två tänderna till vänster går förmodligen att laga med komposit medan tanden till höger får en bättre lagning med ett inlägg eller en krona.

Idealen skiftar i vår värld men de flesta kulturer tycker att jämna och ljusa tänder är vackrast. Tillsammans med din tandläkare kan du alltid diskutera utseendet på dina tänder. Det är bara hos din tandläkare du kan få individuellt anpassade råd.

Första gången en tand lagas är ofta hållbarheten lång. Med tiden slits både fyllning och tand. När tanden behöver en ny lagning går det inte alltid att göra en direkt fyllningsteknik som med komposit. Ett inlägg eller krona kan då ofta ge tanden en förlängd livslängd samt en fräschare känsla.

Idag kan vi förebygga många skador och om det trots allt uppkommer skador har vi flera moderna och kostnadseffektiva lösningar att erbjuda våra patienter.

Komposit

 

Kindtand med en gammal amalgamfyllning utbytt med komposit. Mindre och medelstora fyllningar i komposit har vanligtvis mycket lång hållbarhet (över 10 år) och ger ett naturligt utseende.

 

Tand i genomskärning med kariesangrepp (6). Till höger är kariesangreppet borta och hålet utfyllt med en kompositfyllning (7).

 

En gammal kompositfyllning som utsätts för hög belastning har börjat släppa i limfogen (8). En keramisk krona (9) som täcker över de tunna tandväggarna är vanligtvis ett mer hållbart alternativ när en stor del av tuggytan ska ersättas.

Inlägg
De bästa fyllningarna vid något större skador är oftast någon typ av inlägg. Ett inlägg tillverkas individuellt för varje patient och vanligtvis på ett tandtekniskt laboratorium. Behandlingen tar normalt två besök hos tandläkaren. Ett inlägg fyller ut hålet och limmas till tanden. De vanligaste inläggen är av guld eller någon keram.

 

Om skadan är större (10) är ett inlägg ofta ett bättre alternativ till komposit. Inlägg tillverkas vanligtvis på ett tandtekniskt laboratorium. Tandläkaren tar ett avtryck av tanden och lägger sedan in en provisorisk fyllning. Vid nästa besök (11) fäster man inlägget. Fördelen är bl a att formen ofta blir bättre och hållbarheten längre jämfört med komposit (12).

 

Är skadan ännu större (vanligt på tänder med stora, gamla amalgamfyllningar) kan man göra inlägget så att det täcker över de tunna tandväggarna (13). De vanligaste materialen är keramiska (14) eller guld (15).

 

En tand som tidigare har haft en större amalgamfyllning (16). Det mörka är bara missfärgningar d v s ingen karies. Bild 17 visar det keramiska inlägget fastsatt (cementerat) och klart.