Patientinfo

Att rotfylla en tand tror många gör ont men det är troligtvis gamla historier som skapat denna tro. Modern rotbehandlinge är smärtfri och utförs med god prognos.  

     

Det finns räddande behandling för de flesta pulpainfektioner (1). Tandläkaren inleder (2) med att rensa och spola bort bakterier samt avlägsna död vävnad inne i tanden (behandling är smärtfri). Om bakterierna (som i detta exemplet) hunnit in i pulparummet är det vanligt att tandläkaren lägger in ett bakteriedödande ämne och en provisorisk fyllning (3).

 

När eventuella symptom är avklingade och rotkanalerna rena rotfylls tanden (4). Det kan kvarstå hålrum, vanligtvis runt rotspetsarna, där bakterieprodukter tidigare samlats. Om behandlingen lyckas (5) växer benet tillbaka. En modern rotbehandling är en väl beprövad behandling som har god prognos och vanligtvis en lyckandefrekvens på över 90%.

Om bakterier inte finns inne i pulpan före behandling är det vanligare att man rotfyller vid första eller andra behandlingstillfället.