Start       Om oss       Kliniken       Barntandvård       Munnen       Patientinfo       Öppettider       Kontakt       Länkar   
   
 

Tandvårdsstöd

Allmänt tandvårdsbidrag
• 150:- eller 300:- beroende på ålder
• Kan användas när som helst

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet börjar gälla när man får tandvårdsåtgärder utförda som sammanlagt har ett referenspris som överstiger 3000:-.
Efter detta får man ersättning för:
50 % av kostnaderna med ett referenspris mellan 3000:- och 15000:-
85 % av kostnaderna med ett referenspris som överstiger 15000:-

Särskilt tandvårdsbidrag
• Personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar som riskerar att få
   försämrad tandhälsa.
• En patientgrupp som omfattas av STB är de som är muntorra på grund av långvarig
   läkemedelsbehandling.
• Bidraget ska användas till förebyggande tandvård
• 600:- per halvår
• Läkarintyg krävs

Tandvårdsintyg/Grönt Kort
• Det är patientens behov av vård och omsorg som avgör rätten till tandvårdsstöd
• Vilka har rätt till nödvändig tandvård?
 
1. Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar
2. Får hälso- och sjukvård i hemmet
3. Omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
4. Får service och omvårdnad i egen bostad (ordinärt boende) med motsvarande behov
   av omsorger som personer som omfattas av punkterna 1-3.
I grupp 4 inordnad även personer med psykossjukdom eller annan grav psykisk störning som varat längre än ett år.

F-tandvård/Blått Kort
• Om du på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har stora svårigheter
   att sköta din munhygien kan du vara berättigad till F-tandvård. Det innebär att viss
   tandvård ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem.
• En patientgrupp som omfattas av F-tandvård är personer med svår psykisk
  funktionsnedsättning.
• Läkarintyg krävs

S-tandvård
Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling.

För mer information: www.1177.se  eller fråga oss

 

 
       

Ring 0451-412 19 för att boka tid hos oss! Öppettider

Djupadalskliniken
Viktoriagatan 32
281 38 Hässleholm
Tel: 0451-412 19
www.djupadalskliniken.se
info@djupadalskliniken.se
Måndag: 07:30 - 17:00 Torsdag:  07:30 - 18:00
Tisdag: 07:30 - 18:00 Fredag: 07:30 - 12:00
Onsdag: 07:30 - 17:00 Lunchstängt 12:00 - 13:00